بان

نشر بان

نشر بان از زيرمجموعه‌های موسسه‌ی فرهنگی‌هنری فرهنگ‌بان است كه از فروردین ۱۳۹۶ با انتشار کتاب در زمینه‌های زیباشناسی، فلسفه، نقد و ... فعاليت خود را آغاز كرده است. علی حسینخانی مدیر مسئول موسسه‌ی فرهنگ‌بان و نشر بان است.

کتاب‌ها
مطالب مرتبط