آگاه

نشر آگاه

نشر آگاه به  پشتوانه‌ ی چندین سال کتاب ‌فروشی در خیابان انقلاب، کتاب‌هایی از ناشران گوناگون را در بیش از ۳۰ حوزه‌ی مختلف و نزدیک به ۲۰هزار عنوان کتاب در خود جای داده است. فعالیت این فروشگاه هم‌ زمان با رشد فضای تجارت‌ اینترنتی آغاز شد. در تابستان ۹۷ با به روزرسانی ساختار برنامه‌نویسی، امکان جستجوی راحت‌ و سریع‌ برای دستیابی هرچه مطلوب‌ تر مخاطبان و علاقه ‌مندان به کتاب مورد نظرشان ارتقا یافت.

کتاب‌ها