بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

نشر بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار با هدف نشر کتاب در زمینه‌های زبان فارسی، جغرافیای تاریخی و تاریخ ایران در سال ۱۳۵۲ش توسط شخص واقف تاسیس شد و تا ۱۳۶۲ش (سال درگذشت واقف) حدود ۱۵ عنوان کتاب منتشر گردید.

از آن سال تا این زمان بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب در همان موضوعات منتشر شده است. انتخاب کتاب را برای چاپ، هیئتی از کتاب‌شناسان و استادان خبره برعهده دارد.

کتاب‌ها