مجله کتاب امروز مجموعه کامل (شماره های ۱ تا ۸) (با قاب)

درباره کتاب و در مزایایی که دارد و مضراتی که ندارد بسیار گفته‌اند، و حجت آوردن براهمیت آن تحصیل حاصل است، چندان که اگر کسی کتاب را با فرهنگ و با تربیت و بالندگی انسانی مرادف بداند بیراهه نرفته است. در برنامه‌های توسعه در جوامع و در سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن از فواید و نقش کتاب در توسعه به زبان و بیان کمی نیز گفته شـده است: برنسبت و رابطه کتاب با توسعه یافتگی فرهنگی تأکید شده، براهمیت نشانه‌های کتابخوانی در ظاهر و چهره جامعه اعم از تعداد کتاب به دست‌ها در فضاهای شهری و وسایل حمل ونقل عمومی تصریح گردیده است، و نسبت میزان چاپ کتاب وتعدد و تیراژ آن با اوضاع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تبیین شده است. مطالعه را معیار و شاخص توسعه شمرده‌اند، و نقش کتاب در گذران اوقات انتظار در اماکن عمومی را به افزایش توان تحلیل در یک جامعه تعبیر کرده‌اند. ارتباط میان کتابخوانی اعضای یک جامعه، و ارتقای سطح و ژرفای مطالبات کتاب در آن جامعه با توسعه صنعت نشر و تولید فکرو توسعه اندیشه ورزی نیز روشن است. مرتبه دانشوران یک جامعه، اعم از مؤلفان و مصنفان و مصححان و مترجمان برخاسته از جامعه نیز با معيـار كـتاب و کتابخوانی بی‌ارتباط نخواهد بود. تولید علم از زمین یک جامعه برمی‌آید و حاصل و ثمرات آن بدان جامعه بازمی‌گردد.

انتشارات علمی و فرهنگی با قدمتی قریب به هفت دهه و با حیاتی مستمر، از تأسیس «مؤسسه انتشارات فرانکلین» به همت همایون صنعتی زاده در سال ۱۳۳۳ شمسی تاکنون ، امروز در عرصه نشر کتاب به جایگاهی چنان رفیع دست یافته است که دامنه و ژرفای تأثیرگذاری آن برکسی از اهل فرهنگ پوشیده نیست.

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله کتاب امروز مجموعه کامل (شماره های ۱ تا ۸) (با قاب)

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله کتاب امروز مجموعه کامل (شماره های ۱ تا ۸) (با قاب)
  • تعداد صفحات: 400
  • شماره: 1-8
  • سال انتشار: 1399
  • ناشر: کتاب امروز
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رنج می‌کشم، پس هستم

مروری بر کتاب نیلوفر و مرداب نوشته‌ی تیچ نات هان

خانه‌ی ابر و هنر

معرفی کتاب کودک خانه‌ی ابر و هنر نوشته‌ی مارسیا ویلیامز

عملکرد مغز ما چگونه است؟

مروری بر کتاب گندزدایی از مغز نوشته‌ی فیث جی. هارپر

مجله‌های پیشنهادی