مجله کتاب امروز مجموعه کامل (شماره های ۱ تا ۸) (با قاب)

درباره کتاب و در مزایایی که دارد و مضراتی که ندارد بسیار گفته‌اند، و حجت آوردن براهمیت آن تحصیل حاصل است، چندان که اگر کسی کتاب را با فرهنگ و با تربیت و بالندگی انسانی مرادف بداند بیراهه نرفته است. در برنامه‌های توسعه در جوامع و در سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن از فواید و نقش کتاب در توسعه به زبان و بیان کمی نیز گفته شـده است: برنسبت و رابطه کتاب با توسعه یافتگی فرهنگی تأکید شده، براهمیت نشانه‌های کتابخوانی در ظاهر و چهره جامعه اعم از تعداد کتاب به دست‌ها در فضاهای شهری و وسایل حمل ونقل عمومی تصریح گردیده است، و نسبت میزان چاپ کتاب وتعدد و تیراژ آن با اوضاع فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی تبیین شده است. مطالعه را معیار و شاخص توسعه شمرده‌اند، و نقش کتاب در گذران اوقات انتظار در اماکن عمومی را به افزایش توان تحلیل در یک جامعه تعبیر کرده‌اند. ارتباط میان کتابخوانی اعضای یک جامعه، و ارتقای سطح و ژرفای مطالبات کتاب در آن جامعه با توسعه صنعت نشر و تولید فکرو توسعه اندیشه ورزی نیز روشن است. مرتبه دانشوران یک جامعه، اعم از مؤلفان و مصنفان و مصححان و مترجمان برخاسته از جامعه نیز با معيـار كـتاب و کتابخوانی بی‌ارتباط نخواهد بود. تولید علم از زمین یک جامعه برمی‌آید و حاصل و ثمرات آن بدان جامعه بازمی‌گردد.

انتشارات علمی و فرهنگی با قدمتی قریب به هفت دهه و با حیاتی مستمر، از تأسیس «مؤسسه انتشارات فرانکلین» به همت همایون صنعتی زاده در سال ۱۳۳۳ شمسی تاکنون ، امروز در عرصه نشر کتاب به جایگاهی چنان رفیع دست یافته است که دامنه و ژرفای تأثیرگذاری آن برکسی از اهل فرهنگ پوشیده نیست.

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله کتاب امروز مجموعه کامل (شماره های ۱ تا ۸) (با قاب)

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله کتاب امروز مجموعه کامل (شماره های ۱ تا ۸) (با قاب)
  • تعداد صفحات: 400
  • شماره: 1-8
  • سال انتشار: 1399
  • ناشر: کتاب امروز
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

خواب‌گردهایی بی‌اراده

معرفی کتاب پاریس ۱۹۱۹ نوشته‌ی مارگارت مک‌میلان

وقتی کتاب‌ها می‌سوزند

مروری بر کتاب فارنهایت ۴۵۱ نوشته‌ی ری بردبری

بدتر از هرچیزی، زندگی بدون نوشتن است

سیلویا پلات: مروری بر زندگی و آثار

مجله‌های پیشنهادی