مجله معمار شماره ۱۲۹

یادداشتی درباره همدان و کاوش‌های هگمتانه

دگرگونی‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمیقی که طی نیمه نخست هزاره یکم قبل از میلاد در لبه غربی فلات ایران و کوهسارهای زاگرس، سرزمین مادها، رخ داد، و منجر به پیدایی شاهنشاهی(های) بزرگ (ماد و) هخامنشی در مقیاس بزرگ جهانی شد، یکی از بخش‌های مبهم و نه چندان روشن تاریخ فرهنگی ایران باستان است؛ پژوهش درباره همدان (و نیای آن هگمتانه باستان) به دلیل محمل تاریخی و موقعیت جغرافیایی شهر به

عنوان پایتخت مادها (و هخامنشیان) کلید بازگشایی ابهامات و بازسازی روندهای تاریخی-فرهنگی منطقه است. در کنار آگاهی‌های سنتی تاریخی و زبان شناختی درباره همدان و ریشه شناسی نام هگمتانه، درک و فهم چشم انداز و منظر طبیعی-باستانی این شهر از دیدگاه جغرافیای تاریخی (و از آن مهم تر: تاریخ جغرافیایی)، و همچنین تفسیر روشمند و هدفمند یافته‌ها و داده‌های بیش از صد سال پژوهش و کاوش باستان شناختی ما را در شناخت مقام و موقع تاریخی همدان یاری می رساند.

مهرداد ملکزاده

صفحه ۴۲

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله معمار شماره ۱۲۹

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله معمار شماره ۱۲۹
  • تعداد صفحات: 82
  • شماره: 129
  • سال انتشار: 1400
  • ماه انتشار: مهر و آبان
  • دوره نشر: دوماهنامه
  • ناشر: معمار
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

او هم یک قهرمان است

معرفی کتاب دکتر ژیواگو نوشته‌ی بوریس پاسترناک

کودک شما هم از تاریکی می‌ترسد؟

مروری بر کتاب کودک ویکی و تاریکی نوشته‌ی اما یارلت

قلمی که از تبعید می‌نوشت

دوبراوکا اوگرشیچ: مروری بر زندگی و آثار

مجله‌های پیشنهادی