مجله قلم یاران (۳۲)

فاجعه ای به نام انقلاب فرانسه
تجارتی بدون سرمایه

همه توجیهات تخم مرغ‌های شکسته به خاطر املت نهایی، همه وحشیگری‌ها، فداکاری‌ها، آن همه انقلاب ... همه این‌ها بیهوده است، زیرا جهان کامل نه تنها دست نیافتنی، بلکه غیر قابل تصور است و هر کاری که برای تحقق آن انجام شود بر اساس یک مغالطه فکری عظیم است. تبلور اين تخم‌مرغ شکستن‌ها برای املت نهایی که آیزایا برلین آورده، انقلاب فرانسه است یا به قولی دیگر، توپ مغالطه‌های فکری عظیم از فرانسه و آن انقلابش به سمت جهان بشری روانه شد و در این همهمه غرش توپ، ادموند برک سر نقادی خود را نه در برابر انقلاب در فرانسه، بلکه برابر همان مغالطه فکری عظیمی حایل کرد که می رفت و رفت تا دنیا را واژگون کند، تا دنیایی از نو بسازد؛ دنیایی که با یک فهم نادرست یا غلط از بشـر در حال ساخت بود.

سیامک سپهرنیا

صفحه ۵۶

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله قلم یاران (۳۲)

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله قلم یاران (۳۲)
  • تعداد صفحات: 174
  • شماره: 32
  • سال انتشار: 1401
  • دوره نشر: فصلنامه
  • فصل انتشار: بهار
  • ناشر: قلم یاران
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

داستانی برای پذیرش تفاوت‌ها

مروری بر کتاب کودک مشکل زرافه‌ای نوشته‌ی جوری جان

اثری از تو چاپ شده، پس هستی!

مروری بر کتاب پرنده به پرنده؛ درس‌هایی چند درباره‌ی نوشتن و زندگی نوشته‌ی آن لاموت

زمزمه‌های کوچه‌باغ‌های نشابور

محمدرضا شفیعی کدکنی: مروری بر زندگی و آثار

مجله‌های پیشنهادی