مجله تجارت فردا شماره ۴۴۵

تسلسل فقر
چرا سیاست‌های کاهش فقر موفقیت آمیز نیست؟

سیاست‌های متنوعی برای پایان دادن به فقر تدوین شده و سازمان‌های زیادی با ماموریت کاهش فقر به وجود آمده‌اند و هر سال میلیاردها تومان صرف کمک به فقرا می‌شود اما آمار فقر نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند که مدام رو به افزایش است. در ۱۰ سال گذشته جمعیت فقیر ایران از ۱۱ میلیون نفر به ۲۲ میلیون نفر افزایش یافته و در صورت ادامه این روند، خانوادههای بیشتری در چاه فقر سقوط می‌کنند. چگونه جمعیت فقیر ایران در یک دهه دو برابر شد؟

متاسفانه این مجله موجود نیست

مجله تجارت فردا شماره ۴۴۵

متاسفانه این مجله موجود نیست
  • نام مجله: مجله تجارت فردا شماره ۴۴۵
  • تعداد صفحات: 100
  • شماره: 445
  • سال انتشار: 1400
  • ماه انتشار: بهمن
  • دوره نشر: هفته‌نامه
  • ناشر: تجارت فردا
  • امتیاز: امتیازی ثبت نشده

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

درباره‌ی ژان-کلود کاریر

ژان-کلود کاریر: مروری بر زندگی و آثار

قاتلان زنجیره‌ای بعید

مرور و نقد کتاب هالی اثر استیون کینگ

من به پوزیتیویسم شما نه می‌گویم!

رنه ولک: مروری بر زندگی و آثار

مجله‌های پیشنهادی