کتاب یک گفت و گو

نویسنده: نجف دریابندری

اما این که می‌پرسید در چه صورتی ممکن بود من از این داستان خوشم بیاید، باید اعتراف کنم که به نظرم سوال بسیار سختی است. در واقع مثل این است که از من بخواهید بنشینم بوف کور دوبار موافق سلیقه خودم بنویسم. با وجود این یک چیز‌هایی به نظر می‌رسد: من در صورتی از این اثر خوشم می‌آمد که فضای داستان و لحن کلام راوی این‌قدر «سانتی مانتال» و در نتیجه به نظر من این‌قدر لوس نمی‌آمد؛ در صورتی که عناصر داستان مثل کالسکه و کالسکه چی و تابوت و چمدان و غیره، این قدر عاریتی و این‌قدر بیگانه از فرهنگ ما نبود.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب یک گفت و گو

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

یک نام استثنایی، یک مرد استثنایی (بخش اول- زندگی)

مروری بر زندگی نجف دریابندری

یک نام استثنایی، یک مرد استثنایی (بخش سوم- تالیفات)

مروری بر تالیفات نجف دریابندری

«و برای همیشه تنها باقی خواهی ماند.»

مروری بر کتاب تا روشنایی بنویس نوشته‌ی احمد اخوّت

کتاب های پیشنهادی