یهودی ستیزی

نویسنده: هانا آرنت

یهودی ستیزی ستون فقرات ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیسم بود به همین دلیل هیتلر تا لحظه ای که برای خودکشی دست به تپانچه برد حاضر نشد از سیاست‌های یهودی ستیزانه پرهزینه خود دست بکشد. اما جهان بینی یهودی ستیزی نه اختراع هیتلر و یارانش بود و نه حتی آنها چیز جدیدی به آن افزوده بودند هنر تیره آنها فقط این بود که یهودی ستیزی سیاسی را که پدیده ای متعلق به قرن نوزدهم بود در کانون یک ایدئولوژی کارآمد سیاسی نهادند. به همین دلیل آرنت برای شرح «توتالیتاریسم باید از جایی دورتر شروع کند و شرح دهد که یهودی ستیزی سیاسی مدرن چگونه در امتداد یهود بیزاری غیر سیاسی دیرینه شکل گرفت تا در قرن بعد عصای دست حاکمیت توتالیتر شود از این رو این مجلد را هم میتوان مجزا خواند و فهمید و هم به منزله ورود به نظریه توتالیتاریسم آرنت.

یهودی ستیزی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

یاد باد آن روزگاران یاد باد

مروری بر کتاب کودک قصه‌های مجید نوشته‌ی هوشنگ مرادی کرمانی

مشت‌زن

معرفی کتاب کودک مشت‌زن نوشته‌ی حسن موسوی

هانا آرنت و آزادی

مروری بر اندیشه‌های سیاسی هانا آرنت

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید