کتاب گفت و گو با مرگ: (شهادتنامه اسپانیا)

نویسنده: آرتور کوستلر

این کتاب شرح چند ماه زندانی است که آرتور کوستلر در دوران جنگ داخلی اسپانیا در خوف از اعدام سپری کرده است. کتاب کاملاً مستند است، اما زمینه سیاسی و تاریخی در آن اهمیت چندانی ندارد. کوستلر خود می‌گوید دلبستگی اصلی من در این کتاب یک دلبستگی خویشتن نگرانه بوده است: تأثیر روانشناختی سلول اعدام. کوستلر در طول ماههای اسارت شاهد اعدام هم زنجیرهایش بود و هر لحظه نیز فکر میکرد خودش را هم اعدام خواهند کرد. او مینویسد: مردن ـ حتی اگر در خدمت هدفی غیرشخصی باشـد ـ همیشه امری شخصی و خصوصی اسـت. بنابراین، ناگزیر این صفحات، که بیشترش در خوف و انتظار واقعی مرگ نوشته شده است، خصلتی شخصی و خصوصی دارد. افکاری که در سر یک مرد محکوم می گذرد، از نظر روان شناختی جالب است. نویسندگان حرف‌های کمتر امکان داشته‌اند چنین جریانی را شخصاً تجربه کنند. من سعی کرده‌ام این افکار را تا آن جا که می‌توانسته‌ام صریح و مختصر و مفید ارائه دهم. اما نکته دیگری هم هست: معتقدم که جنگ‌ها فقط ده درصدشان عملیات جنگی است و نود درصد باقی، رنجی است که به چشم نمی‌آید. بنابراین شاید این شرح مرده شوی خانه‌های دربسته نفوذناپذیر اندلس ماهیت جنگ داخلی اسپانیا را بهتر از شرح نبردها آشکار کند.

پشت جلد

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب گفت و گو با مرگ: (شهادتنامه اسپانیا)

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

قدم کوچکِ نویسنده‌ی بزرگ: بیچارگان

مروری بر کتاب بیچارگان نوشته‌ی فیودور داستایفسکی

خلق تدریجی مرگی شاهکار

مروری بر کتاب لنگرگاهی در شن روان

خوشبختی چیست؟

بخشی از کتاب «تاریخچۀ خوشبختی» اثر نیکلاس وایت

کتاب های پیشنهادی