گاوان و آدمیان

نویسنده: چزاره پاوزه

چزاره پاوزه نویسنده تنهایی هاست، نویسنده آنان که هماره در میان جمع حضور می‌یابند و در جمع حل نمی‌شوند، نوع تنهایی شخصیت‌هایش چنان عمقی دارد که در ارتباط ها جز در سطح نمی‌مانند. در اشعار او انسان در معنای عمیقش حضور دارد و هیچگاه پرداختن به سیاست و اجتماع، او را از پرداختن به عمق ادراکات انسانی بازنمی دارد. 

من سرزمینم را هنگامی یافتم که همراهانم را یافتم، سرزمین بیچاره‌ای که ج نکردن و به آینده اندیشیدن در آن فضیلت است. کاری به تنهایی برای من و خودم انجام نمی‌شود؛ ما نمی‌توانیم خود را از ریشه به درآریم ، حال آنکه رؤیاهامان همیشه بیهودگی و بیکاری صادقانه بوده‌اند . متولد شدیم تا در حوالی همین تپه‌ها پرسه بزنیم، 

بدون زنان، 
با دستانی برپشت

پشت جلد

گاوان و آدمیان

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

تراژدی جنایت و جنون

مروری بر نمایشنامه‌ی مکبث نوشته‌ی ویلیام شکسپیر

داستان، به مثابه‌ی رویارویی با یک شخص، نه یک اتفاق

مروری بر کتاب شرط بندی روی اسب مسابقه نوشته‌ی امیرحسین خورشیدفر

شاخه‌ی فریادخواهی

مروری بر نمایشنامه‌ی زنان فریادخواه نوشته‌ی اوریپید (ائوریپیدس)

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید