کتاب کارمیلا

نویسنده: شریدان لو فانو

جستوجو

با دیدن اتاق که جز علائم ورود خشن ما به کلی دست نخورده بود، اندکی آرام و قرار گرفتیم و کمی بعد آنقدر به خودمان آمدیم که مردها را مرخص کنیم. مادمازل به فکرش رسید که چه بسا کارمیلا با قیل وقال پشت در اتاقش از خواب بیدار شده و در سراسیمگی اولیه از تختش پایین پریده و خود را در گنجه یا پشت پردهای پنهان کرده . بود و نمی توانست از جایش بیرون بیاید تا پیشکار و دستیارانش اتاق را ترک کنند. سپس جستوجویمان را دوباره شروع کردیم و ازنو اسمشرا صدا زدیم. 

صفحه ۸۷

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب کارمیلا

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رقص مرگ در تروا

مروری بر کتاب ببر پشت دروازه نوشته‌ی ژان ژیرودو

پادشاه ژانر وحشت

استیون کینگ: مروری بر زندگی و آثار

فرهنگ خانوادگی

نقد کتاب فرهنگ خانوادگی اثر الیزابت آسودو

کتاب های پیشنهادی