هنر شناخت مردم

نویسنده: باربارا بارون. تیگر پل دی. تیگر

نظام شناخت سریع افراد بر مبنای سه مؤلفه شکل گرفته است – ویژگیهای فردی ، انواع خلق و خوها و الگوی احساس ب / د – چون این سه مؤلفه با ارزشترین کلیدها را در اختیارمان می گذارد . وقتی در کار شناخت سریع افراد به مهارت بیشتری می رسید، ترکیبات دیگری از ویژگیها را کشف خواهید کرد که آن ها هم می توانند به شما در شناسایی تیپ افراد کمک کنند.

صفحه 191

متاسفانه این کتاب موجود نیست

هنر شناخت مردم

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

فروم در کلام خودش: گذاری بر جهانِ اندیشه‌های اریک فروم

مروری بر فروم در کلام خودش نوشته‌ی اریک فروم

روزی که شب و روز برابر می‌شوند

در ابتدا، انسان‌ها به شکل امروزی وجود نداشتند.

سیزده به در

یکی از رسوم ویژه‌ی عید نوروز، به روز سیزدهم فروردین یا همان سیزده به در تعلق دارد.

کتاب های پیشنهادی