نیهیلیسم

نویسنده: بولنت دیکن

منشأ مهم‌ترین مشکلات زندگی معاصر در نیهیلیسم و منطق ناسازه‌وار آن است که همزمان هم مخرب اجتماع است و هم تکوین کننده‌اش. با این حال، جای شگفتی است که نیهیلیسم در نظریه اجتماعی موضوعی است که به اندازه کافی بررسی نشده است.

این کتاب شرح نظام‌مندی از چهار شکل اصلی نیهیلیسم یعنی واقعیت گریزی، نیهیلیسم رادیکال، نیهیلیسم منفعل، و «نیهیلیسم کامل» به دست می‌دهد و به صورت مشخص تمرکز می‌کند روی سنتز منفصل میان نیهیلیسم منفعل (نفی خواست) و نیهیلیسم رادیکال (خواست نفی)، میان لذت جویی/ سردرگمی که صفت بارز فرهنگ پساسیاسی معاصر است و فرمهای نوظهور نومیدی و خشونت به عنوان واکنشی به آن.

پیش گفتار

متاسفانه این کتاب موجود نیست

نیهیلیسم

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

کدام کتاب‌ها می‌توانند در درک و پذیرش عقاید دیگران ما را کمک کنند؟

سدی جونز، رمان‌نویس، بهترین کتاب‌ها را برای برانگیختن نهانی و غیرمستقیم همدلی توصیه می‌کند

واکاوی درون

مروری بر کتاب کلمات نوشته‌ی ژان پل سارتر

ده کتاب برتر درباره‌ی آزادی

نویسندگان متمایزی مانند جولیا دونالدسون، جان رالز و آین رند می‌توانند موجب درک ارزش آزادی و خطرِ وحشتناک از دست دادن آن شوند

کتاب های پیشنهادی