کتاب نمایشنامه چهارراه

نویسنده: بهرام بیضایی

"چهارراه آخرین نمایشنامه‌یی است که من در ایران نوشته‌ام؛ سال هشتاد و هشت خورشیدی و هنوز صحبتی از سفری به هیچ جا نبود. اما شگفت که "چهارراه “ از سفری می‌گوید که نهال فرخی به آن مطمئن نیست؛ و سارنگ سهش از سفری می‌آید که هرگز به آن نرفته بوده! تجربه‌ی من می‌گفت که این متن هزار سال اجازه‌ی اجرا نمی‌گرفت. شمار برگ‌هایی که برای احتیاط از آن کنار گذاشته بودم بیشتر از خود متن بود و چه شد که میان این همه کارهای در کشومانده، چون پای سفر افتاد، "چهارراه “ همراه من آمد؟

اکنون بسیاری از برگ‌های کنارنهاده به متن برگشته‌اند و شخصیت‌های نمایشنامه با شمار همکاران گروه نمایش ما در اینجا اندازه شده‌اند؛ و حالا که بر صحنه‌ایم من سهم خودم از این نمایش را فروتنانه تقدیم می‌کنم به روان دکتر محمد کوثر، استاد سفر رفته‌ی نمایش، که ناگهانی از ما همه دل کند!

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب نمایشنامه چهارراه

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

خون زدگی

مروری بر کتاب خون‌خورده نوشته‌ی مهدی یزدانی خرم

آزادی به رنگ آتش

مروری بر کتاب محاکمه‌ی ژان دارک در روان نوشته‌ی برتولت برشت

سفری به دنیای نمادین

مروری بر کتاب ناز بالش نوشته‌ی هوشنگ مرادی کرمانی

کتاب های پیشنهادی