نقب زدن به امریکا

نویسنده: آن تیلر

به تازگی شروع کرده بود به گشتن در اطراف خودش تا ببیند چه کسی مناسب است. شصت و هفت سالش بود و هنوز می‌توانست بیست سال خوب در پیش داشته باشد. قرار نبود همه‌‌ی این مدت را تنهایی بگذراند،مگر نه؟

با این حال،هر زنی در مقایسه با مریم رنگ می‌باخت. نه نگاه آرام چشمان او را داشتند و نه دست های برازنده وفعالش را؛ حالت موقر وخود دار او را،که در هر جمعی شاخصی بود،القا نمی‌کردند.

صفحه171

نقب زدن به امریکا

سفارش خود را از ۱۴ فروردین می‌توانید ثبت کنید

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

سفر با ذهن، دور از تصور

مرور کتاب هنر سیر و سفر، اثر آلن دو باتن

جستارهایی در باب عشق

کتاب "جستارهایی در باب عشق" نوشته‌ی آلن دو باتن، ترجمه‌ی گلی امامی، نشر نیلوفر

نگاهی از سر شانه

مروری بر کتاب دختری با گوشواره‌ی مروارید نوشته‌ی تریسی شوالیه

کتاب های پیشنهادی

سفارش خود را از ۱۴ فروردین می‌توانید ثبت کنید