می خواهم چه کاره شوم؟ راهنمایی برای جوانان در زمینه ی حرفه، پول و آینده

نویسنده: آلن دو باتن

مردم معمولاً شغل «خوب» و «بد» را با میزان حقوق آن شغل تعریف می‌کنند. بنابراین کار در بانک را «خوب» می‌دانند، چون حقوق بالایی دارد، در مقابل، کار در کارخانه شغل «بدی» محسوب می‌شود، چون حقوقش زیاد نیست. اما شیوه‌ی دیگری، شیوه‌ای اساسی‌ترو شاید جالب‌تر، برای تمایزقائل‌شدن بین مشاغل خوب و بد وجود دارد. در این شیوه آنچه خوبی و بديِ شغل را تعیین می‌کند جدیت و اهمیت مسئله‌ای است که آن شغل قرار است حل کند. در این معنا یک شغل خوب شغلی است که مسئله‌ای مهم را حل می‌کند و شغل زمانی بد محسوب می‌شود که با مسائلی سروکار داشته باشد که جزیی یا حتی کاملاً مضر باشند.

صفحه ۷۵

می خواهم چه کاره شوم؟ راهنمایی برای جوانان در زمینه ی حرفه، پول و آینده

سفارش خود را از ۱۴ فروردین می‌توانید ثبت کنید

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

مفسر پریشانی انسان مدرن

صادق هدایت: مروری بر زندگی و آثار

عشق، شغل، فلسفه سه چیزی است که در زندگی اهمیت دارد

مروری بر زندگی و آثار آلن دوباتن

اوراد نیمروز، افسون کویر

مروری بر کتاب اوراد نیمروز نوشته‌ی منصور علیمرادی

کتاب های پیشنهادی

سفارش خود را از ۱۴ فروردین می‌توانید ثبت کنید