کتاب می خواهم چه کاره شوم؟ راهنمایی برای جوانان در زمینه ی حرفه، پول و آینده

نویسنده: آلن دو باتن

مردم معمولاً شغل «خوب» و «بد» را با میزان حقوق آن شغل تعریف می‌کنند. بنابراین کار در بانک را «خوب» می‌دانند، چون حقوق بالایی دارد، در مقابل، کار در کارخانه شغل «بدی» محسوب می‌شود، چون حقوقش زیاد نیست. اما شیوه‌ی دیگری، شیوه‌ای اساسی‌ترو شاید جالب‌تر، برای تمایزقائل‌شدن بین مشاغل خوب و بد وجود دارد. در این شیوه آنچه خوبی و بديِ شغل را تعیین می‌کند جدیت و اهمیت مسئله‌ای است که آن شغل قرار است حل کند. در این معنا یک شغل خوب شغلی است که مسئله‌ای مهم را حل می‌کند و شغل زمانی بد محسوب می‌شود که با مسائلی سروکار داشته باشد که جزیی یا حتی کاملاً مضر باشند.

صفحه ۷۵

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب می خواهم چه کاره شوم؟ راهنمایی برای جوانان در زمینه ی حرفه، پول و آینده

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

«نَه»‌ترسیدن

مروری بر کتاب قدرت بی‌قدرتان نوشته‌ی واتسلاف هاول

می‌خواهم رؤیای سیب‌ها را بخوابم

معرفی نمایشنامه‌ی عروسی خون نوشته‌ی فدریکو گارسیا لورکا

اوراد نیمروز، افسون کویر

مروری بر کتاب اوراد نیمروز نوشته‌ی منصور علیمرادی

کتاب های پیشنهادی