کتاب مرگ به وقت بهار

نویسنده: مرسه رودوردا

مرگ به وقت بهار کتابی است پر از خشم، وحشت، انزجار و در عین حال زیبایی که زبان صریح و زنده و قدرت خیال انگیزی آن در صفحه به صفحه‌اش مشهود است. پرواضح است که این کتاب اثری هنری و حقیقتاً بی‌بدیل است. به قول راوی داستان هنگام توصیف چشمه‌ای کوهستانی چیز زنده‌ای بود فرای درک و فهم.» و بی شک کتابی است که به هیچ وجه فراموش نمی شود.

جان سلف

پشت جلد

افزودن به پاکت خرید 157,000 تومان

کتاب مرگ به وقت بهار

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نوبل ادبیات ۱۹۰۳

بیورنستی یرنه بیورنسون، برنده نوبل ادبیات در سال ۱۹۰۳

داستانی برای پذیرش تفاوت‌ها

مروری بر کتاب کودک مشکل زرافه‌ای نوشته‌ی جوری جان

خانه‌ی ابر و هنر

معرفی کتاب کودک خانه‌ی ابر و هنر نوشته‌ی مارسیا ویلیامز

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 157,000 تومان