کتاب متفکران بزرگ زیبایی شناسی

نویسنده: الساندرو جوانلی

زیبایی‌شناسی قرون وسطا

جان کارلو گارفانینی

هادی ربیعی

در طی قرون وسطا، زیبایی‌شناسی هرگز رشته‌ای مستقل نبود. رسالاتی که به‌طور خاص به امورِ ناظر بر هنرها و زیبایی پرداخته‌اند نادرند و اگر وجود داشته باشند در قالب پژوهشی الاهیاتی یا مابعدالطبیعی تدوین شده‌اند. در واقع، بحثِ زیبایی‌شناسی قرون وسطایی به کلّی در بافت پژوهش عقلی در باب کتاب مقدّس مطرح می‌شد که هدفش نجات ابدی و فراگیری هر گونه ابزار مفهومی، از سنت کفر، بود که می‌توانست در رسیدن به آن غایت نهایی کمک کند. نخست، به اصطلاح «آباء کلیسا» (که واژة آبائی (patristic از آن ]گرفته شده[ است) هنگامی که در صددِ یافتن یک هم‌نهاد میان متون کتاب مقدّس و فلسفة یونان بودند، آرائی دربارة امر زيبا شرح و بسط دادند. نظرات آن‌ها به متفکران بعديِ قرون وسطا منتقل شد اما همیشه همان علايق بنیادین تأثیرگذار باقی ماند.

صفحه ۴۷

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب متفکران بزرگ زیبایی شناسی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

شکارچیان جادوگر

معرفی کتاب کودک جادوگرها نوشته‌ی رولد دال

قلمی که از تبعید می‌نوشت

دوبراوکا اوگرشیچ: مروری بر زندگی و آثار

برای کتاب خواندن کارت بگیرید

معرفی کوتاه کتاب باشگاه کتاب‌خوانی بانی نوشته‌ی آنی سیلورسترو

کتاب های پیشنهادی