کتاب لاکان و امر سیاسی

نویسنده: یانیس استاوراکاکیس

پرسش‌هایی ابتدایی که بر هر بحثی دربارة لاكان و امر سیاسی تقدم دارند

لاكان را با سیاست چه کار؟ آیا لاكان همان روانکاو پیچیدة مرموز فیلسوف‌گشته‌ای نیست که از قلمرو مسائل سیاسی فاصله دارد؟ این یکی از واکنش‌های احتمالی‌ای است که عنوان این کتاب برمی‌انگیزد. واکنش مزبور حاوی دو گونه اعتراض متمایز در باب هدف ما در نگارش این کتاب است. اولین اعتراض مربوط است به ایدة درهم‌آمیزی روانکاوی و امر سیاسی. این ایده‌ای است که از قرار معلوم هر دو گروه روانکاوان و دانشمندان علوم اجتماعی با آن بیگانه‌اند - اگرچه امیدوارم مخاطبان این کتاب به این دو مقولة تخصصی محدود نباشند. متخصصان علوم اجتماعی که از مخاطبان احتمالی این کتاب به‌شمار می‌آیند همواره به فروکاستن ساحت اجتماعی یا «عینی» به تحلیلی در سطح فردی یا «ذهنی» بدگمانند و در این باره دلایل خود را دارند. تردیدی نیست که باید از احالة روان‌شناختی یا، به‌عبارتی، درک پدیده‌های اجتماعی - سیاسی با ارجاع به نوعی شالودة روان‌شناسانه، ذات روان، اجتناب کرد. 

مقدمه

افزودن به پاکت خرید 62,000 تومان

کتاب لاکان و امر سیاسی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

آن روی نازیبای دنیای قشنگ نو

مروری بر کتاب دنیای قشنگ نو نوشته‌ی آلدوس هاکسلی

آرش کمانگیر

معرفی کوتاه کتاب آرش کمانگیر، شاعر سیاوش کسرایی

چرا زندگی بهتری نمی‌سازیم؟

مروری بر کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید نوشته‌ی جفری یانگ و جنت کلوسکو

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 62,000 تومان