کتاب گوته، کانت و هگل (كشف ذهن) (جلد اول)

نویسنده: والتر كوفمان

مردم می‌گویند: ولی خدا به ما اراده آزاد عطا فرموده است. پاسخ: درواقع، حضرتش به شما اراده آزاد عطا کرده است. چرا شما مایلید تا در عوض آزاد گذاشتن آن، اراده خویش را بر آن تحمیل سازید؟ زمانی که این اراده چنین عمل می‌کند که می‌خواهید، این اراده آزاد نیست زیرا اراده شماست. ولی خداوند به شما یا هر کس دیگر اراده‌ای از آن خویش عطا کرده است، زیرا آن کسی که اراده آزاد خویش را از خدا می‌گیرد و اراده خود را بر آن تحمیل می‌دارد، اراده خود را از شیطان و آدم گرفته است. اراده آزاد حقیقی یکی بیش نیست، یعنی چیزی جز خود نمی‌خواهد اما ناظر به اراده خداست، پس آزاد می‌ماند، به هیچ چیز تعلق نمی‌گیرد 

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب گوته، کانت و هگل (كشف ذهن) (جلد اول)

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

فیلیپا پری در اتاق درمان

از فیلیپا پری بپرسیم: «چرا همیشه انقدر عصبانی هستم؟»

تأملی در تأملات؛ بینش‌هایی برای زندگی و مرگ

مروری بر کتاب تأملات نوشته‌ی مارکوس اورلیوس

چگونه می‌توان فهمید که یک رمان از ترجمه‌ی خوبی برخوردار است؟

سام تیلور، نویسنده و مترجم، بهترین راه برای ارزیابی یک ترجمه‌ی خوب را به شما می‌گوید

کتاب های پیشنهادی