کتاب فیگورهای تاریخ

نویسنده: ژاک رانسیر

متأسفانه از میان کتاب‌های تشریحی پرتعدادی که دربارهی روش کار و اندیشه‌ی ژاك رانسير منتشر شده تاکنون کتابی به فارسی برگردانده نشده است. و این در حالی است که به باور بسیاری، نظام فکری رانسیر مفاهیم کلیدی و روش شناسی دارد که خواننده بدون در نظر گرفتن و درك آنها نمی تواند بهره‌ی چندانی از هر يك از کتاب‌های او ببرد. با این تفاسیر، برای برطرف کردن این نقیصه دو گزینه وجود داشت. راه نخست نوشتن مقدمه و توضیح رئوس کلی اندیشه‌ی رانسیر بود و گزینه‌ی دوم یافتن متنی که به شکلی نسبتاً فشرده بتواند این چهارچوب نظری را ترسیم و تشریح کند. در اینجا گزینه ی دوم را برگزیدیم و از بخت‌یاری توانستیم متنی به قلم خود رانسیر در این خصوص بیابیم.

یادداشت مترجم


متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فیگورهای تاریخ

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

درس خواندن در مدرسه‌ی بزرگ خلاقیت

مروری بر کتاب نوشتن خلاق نوشته‌ی گابریله لوسر ریکو

کتاب‌هایی برای طرفداران سریال وراثت

اگر از طرفداران سریال وراثت هستید، این لیست خواندنی برای شماست؛ مملوء از کتاب غیرداستانی و جنجالی

بیگانه از وجود

مروری بر کتاب گیاهخوار نوشته‌ی هان کانگ

کتاب های پیشنهادی