کتاب فلسفه رالز

نویسنده: رابرت تالیس

رالز در جمع بندی مفهوم نظریه سیاسی عدالت می‌نویسد:

وقتی می‌گویم تصوری از عدالت سیاسی است ... منظورم سه چیز است...؛ اوّل اینکه چنان قالب زده شده است که صرفاً با ساختار پایه‌ای جامعه تطبيق داشته باشد، یعنی نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عمدة آن در مقام یک طرح هماهنگِ همکاری اجتماعی؛ دوّم اینکه مستقل از هرگونه آموزة دینی یا فلسفی گسترده‌تر و جامع عرضه می‌شود؛ و سوّم اینکه بر حسب اندیشه‌های سیاسی بنیادین، چنانکه در فرهنگ همگانيِ جامعه‌ای دموکراتیک مستر است، ساخته و پرداخته می‌شود.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فلسفه رالز

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

پادشاه ژانر وحشت

استیون کینگ: مروری بر زندگی و آثار

رقص مرگ در تروا

مروری بر کتاب ببر پشت دروازه نوشته‌ی ژان ژیرودو

فرهنگ خانوادگی

نقد کتاب فرهنگ خانوادگی اثر الیزابت آسودو

کتاب های پیشنهادی