کتاب فلاسفه بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب

نویسنده: براین مگی

اساس این کتاب سلسله برنامه‌هایی است که در ۱۹۸۷ از تلويزيون بی‌بی‌سی پخش شد. اما مطالب آن عیناً همان متن برنامه‌ها نیست. متن برنامه‌ها را با مشارکت شرکت‌کنندگان پایة کار قرار دادیم و مانند نخستین پیش‌نویس هر نوشتة دیگر ، بی‌محابا به جانش افتادیم. نکتة عمده‌ای که من در مقام ویراستار بر آن تأکید می‌کردم این بود که کتاب باید خود جدا از برنامه‌های تلویزیونی حیات مستقل داشته باشد و بنابراین، لازم است این رنج را بر خود هموار کنیم که بدون محصورشدن به آنچه در تلویزیون گفته بودیم، تا جایی که می‌توانیم فی‌حد ذاته کتاب خوبی از کار درآوریم. 

افزودن به پاکت خرید 270,000 تومان

کتاب فلاسفه بزرگ: آشنایی با فلسفه غرب

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

آزادی به رنگ آتش

مروری بر کتاب محاکمه‌ی ژان دارک در روان نوشته‌ی برتولت برشت

رد پای ماندگار

ابراهیم گلستان: مروری بر زندگی و آثار

پایان یک توهم

مروری بر کتاب در سنگر آزادی نوشته‌ی فردریش فون هایک

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 270,000 تومان