کتاب فرهنگ و زندگی در ایران عصر قاجار

نویسنده: جنیفر اسکرس

فرهنگ و زندگی در ایران عصر قاجار و خاورمیانه 
گزارشی است همزمان از سه شهر مهم خاورمیانه، یعنی تهران، استانبول و قاهره، و عمدتا بازه‌ی زمانی قرن نوزدهم را پوشش می‌دهد این قرن - به ترتیب - مقارن با سلطنت قاجارها در ایران، اواخر دوران حکومت عثمانی در ترکیه، و مصر دودمان محمدعلی و دوره‌ی خدیوی است. مجلد حاضر هرچند اساسا جنبه‌ی تاریخی و مستند دارد، اما با سیری روایت گونه و لحنی روان، با پرداختن به کلیات و جزئیات، از معماری خانه‌ها و کاخ‌ها تا کوچک‌ترین اجزاء و اقلام زینتی و کاربردی، و از آداب زندگی و سنن رایج تا ضیافت و جلوس و خور و خواب و راحت و فراغت را در برمی‌گیرد و به طور کلی «فرهنگ و زندگی» مردمان خاورمیانه را طی عمدتا سه قرن اخیر و مشخصا قرن نوزدهم به تصویر می کشد.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب فرهنگ و زندگی در ایران عصر قاجار

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

آوای رمان عصر پسامدرن از ایتالیا

ایتالو کالوینو: مروری بر زندگی و آثار

خوشبخت شوید! این یک دستور است

مروری بر کتاب فرضیه‌ی خوشبختی نوشته‌ی جاناتان هایت

در باب تجربه‌ی سوگ در کودکان

مروری بر کتاب مامان دلم برایت تنگ شده نوشته‌ی ربکا کاب

کتاب های پیشنهادی