کتاب عشق کار و منزلت در عصر مدرن

نویسنده: آلن دو باتن

امروزه مفهوم ازدواج همراه با حس خوشبختی بسیار مطرح می‌شود. اما این مفهوم از کجا نشات می‌گیرد؟ تاریخ مفهوم ازدواج همراه با احساس خوشبختی تقریبا به نیمه قرن هجدهم برمی‌گردد. تا قبل از این تاریخ، شما شریک زندگی‌تان را به‌خاطر ملاحظات قومی یا بچه‌ها تحمل می‌کردید. توقع عشق نداشتید. ایده‌ی بدیعی در نیمه‌های قرن هجدهم مطرح شد که تاریخدانان آن را رومانتیسیزم نامیده‌اند و ما همگی وارثان آن هستیم. شیوه‌ عشق‌ورزی انسان بسیار به جامعه و بافت وابسته است. نقل‌قول زیبایی از راشفوکو هست با این مضمون که آدم‌هایی هم هستند که اگر درباره عشق نشنیده بودند هرگز عاشق نمی‌شدند. کمی زیاده بدبینانه است.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب عشق کار و منزلت در عصر مدرن

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

عشق، شغل، فلسفه سه چیزی است که در زندگی اهمیت دارد

مروری بر زندگی و آثار آلن دوباتن

همیشه در غربت

شاهرخ مسکوب: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی