سرگذشت حاجی بابای اصفهانی | نشر نگاه

نویسنده: جیمز موریه

برای پیش بردن خیال گریز٬ اولین مطمح نظرم این که کلاه پنجاه اشرفی را به چنگ آرم٬ اما دريغ که او را زن کلاه بردار در گوشهٔ چادر خود انداخته بود٬ بی‌رنگ و بوی شبهه آن را از آن‌جا ربودن دشوار بلکه محال می نمود. تا اين که در سايهٔ شهرت دلاکی در نزد مردان آبرویی پیدا کردم؛ اما با زنان سر و کاری نداشتم. اگرچه بعد از دوری پلو جای امیدواری بود که بانو با من گرمتر گیرد.

صفحه ۶۲

متاسفانه این کتاب موجود نیست

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی | نشر نگاه

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

مهدی ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

این کتاب معرکست و حسابی پیشنهاد میشه

مطالب پیشنهادی

ما می‌توانیم تغییر کنیم

درباره‌ی کتاب وضعیت آخر نوشته‌ی تامس ای. هریس

زندگی در برابر موج ویرانگر تاریخ

مروری بر کتاب رگتایم نوشته‌ی ادگار لارنس دکتروف

از روزها

مروری بر سال 1401

کتاب های پیشنهادی