روزگار بی عیب و نقص

نویسنده: آیرا لوین

شهرهای قدیمی تخریب می‌شد و جای آن‌ها شهرهای جدید ساخته می‌شد. شهرهای جدید، ساختمان‌های بلندتر و میدان‌هایی دورادور شهر داشت، پارک‌های وسیع‌تر و منوریل داشت که واگن‌های آن‌ها خیلی سریع‌تر و با تکان کم‌تری حرکت می‌کرد. 

سفاین فضایی بیشتری به سوی منظومة شعرای یمانی1 و ستارة دجاجة2 ۶۱ فرستاده شده بود. مهاجرنشین مریخ دوباره از جمعیت انباشته بود و این‌بار تدابیر امنیتی بیش‌تری برای آن در نظر گرفته شده بود و در مقابل ویرانسازی‌های ۱۵۲ از آن خوب مراقبت می‌شد و هر روز هم به مراقبت از آن افزوده می‌شد. هم‌چنین در مورد مهاجرنشین زهره و ماه و مراکز تحقیقاتی در سطح سیاره، عطارد هم هر روز مراقبت و محافظت شدیدتری با وسایل جدیدتر به عمل می‌آمد.

صفحه ۲۲۷

روزگار بی عیب و نقص

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

خیره به خورشید: رویارویی با زندگیِ نزیسته

درباره کتاب خیره به خورشید نوشته‌ی اروین د. یالوم

بانوی داستان

گلی ترقی: مروری بر زندگی و آثار

حلقه‌های گمشده

مروری بر کتاب‌های ارباب حلقه‌ها نوشته‌ی جی آر آر تالکین

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید