کتاب رهبران آخر غذا می خورند

نویسنده: سایمون سینک

رهبران سازمان‌هایی که نه فقط به میل خود، بلکه به دلیل اصرار اعضای خانوادة سازمانی به اعطای مقام بالاتر، به مدارج عالی‌تر دست می‌یابند، رهبران واقعی هستند و لیاقت اعتماد و وفاداری ما را دارند. با این حال، تمام رهبران حتی رهبران خوب و شایسته، گاهی از راه راست منحرف می‌شوند و خودخواه و تشنة قدرت می‌شوند. بعضی مواقع سرمستی ناشی از جریان مواد شیمیایی باعث می‌شود آنها مسئولیت خود را نسبت به مردمشان فراموش کنند. گاهی این رهبران موفق به کسب مجدد موقعیت خود می‌شوند، اما اگر نتوانند، چاره‌ای جز صرف نظر کردن از آنان، اظهار تأسف از افول شخصیت و انتظار برکناری و جست‌وجوی شخص دیگری برای اعطای مقام رهبری نداریم.

صفحه ۱۲۸


مروری بر کتاب رهبران آخر غذا می‌خورند نوشته‌ی سایمون سینک

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب رهبران آخر غذا می خورند

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

از خون برخاسته

مروری بر کتاب اعمال انسانی نوشته‌ی هان کانگ

احساسات به ما چه می‌گویند؟

مروری بر کتاب کودک گفت‌وگو کنیم درباره‌ی احساس‌ها نوشته‌ی فلیسیتی بروکز و فرانکی آلن

من پیش از هر چیز یک نویسنده هستم

رومن گاری: مروری بر زندگی و آثار

کتاب های پیشنهادی