کتاب دموکراسی در امریکا

نویسنده: آلکسی دوتوکویل

جلد دوم دموکراسی در آمریکا به گواه عالمان علم سیاست دقیق‌ترین تحلیل در باب نظام اجتماعی و سیاسی آمریکاست. توکویل در کتاب دوران ساز خود درباره قانون‌گذاری و شیوه زندگی در ایالات متحد آمریکا به داوری جامع می‌پردازد و آنها را با موقعیت کشورهای اروپای کهن خاصه فرانسه از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ به بعد مقایسه و مقابله می‌کند. مساوات که در حیات اجتماعی و سیاسی کشور تازه تأسیس عامل مهمی است، پایه قانون اساسی و به ویژه مبنای شیوه حیات سیاسی و مذهبی آن قرار می‌گیرد مبارزه با ریشه‌های فکری و فرهنگی جماعت‌های خشن و سخت‌گیر مذهبی و تبعیدی مبارزه با ماجراجویان، مذاکرات صلحی که به عمل آمد و پیمان‌های صلحی که برای صلاح و اصلاح جامعه نو بسته شد و شورش در برابر آشکال آزاردهنده حکومت و قدرت مطلقه، همگی در شکل گیری و رشد ملت آمریکا نقش قاطعی داشته است.

پشت جلد

افزودن به پاکت خرید 220,000 تومان

کتاب دموکراسی در امریکا

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

رأی سفید، هجو سیاه

مروری بر کتاب بینایی نوشته‌ی ژوزه ساراماگو

ده زوج جنایی برتر در داستان‌ها

نویسندگانی از جیمز کین تا پاتریشیا های اسمیت نشان می‌دهند که چگونه شرکای جنایت می‌توانند واقعاً بدترین چیزها را در یکدیگر به وجود آورند

هنر تعاملی با رگه‌های فلسفی

مروری بر کتاب هنر تعاملی از منظر فلسفی نوشته‌ی صفا سبطی

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 220,000 تومان