داستان دو شهر

نویسنده: چارلز دیکنز

مادام و مسیو دفارژ همچون دو دوست به آغوش محله «سن‌آنتوان» بازگشتند، حال آنکه لکه‌ای که کلاهی آبی بر سر داشت از میان تاریکی و گرد و غبار به سختی راه می‌پیمود و فرسنگ‌ها راه خستگی‌آور را می‌برید و به سوی نقطه‌ای می‌شتافت که کاخ جناب مارکی، که اکنون در مزار خویش آسوده بود، به نجوای شاخه و برگ درختان گوش فرا می‌داد. این روزها صورت‌های سنگی دیوار کاخ چندان فراغت داشتند که به نجوای درختان و زمزمه حوض و فواره گوش فرا دهند و به چند قیافه مترسکی که در پی علفی برای سدجوع یا بغلی هیزم، در چشم‌رس حیاط سنگی و بهارخواب آواره می‌شدند امکان دهند که در عالم خیال قطحی‌زده خویش تصور کنند که حالت چهره‌شان دگرگون گشته است.

صفحه 242

متاسفانه این کتاب موجود نیست

داستان دو شهر

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

آرزوهای بزرگی برخواسته از فقر و تحقیر

مروری بر کتاب آرزوهای بزرگ نوشته‌ی چارلز دیکنز

درد، دانه‌ی رویش شاهکار ادبی

مروری بر زندگی و آثار چارلز دیکنز

رهبری یک برده

مروری بر کتاب اسپارتاکوس نوشته‌ی هاوارد فاست

کتاب های پیشنهادی