کتاب دائوده جینگ

نویسنده: لائودزو

لائودزی

مطابق عقیدة سنّتی پیروان آیین دائویی، دائو (حقيقه‌الحقایق) را، در مراتب متکثر وجود، ظهورات است؛ ایزدان دائویی و جاودانگان (عالی‌ترین مرتبه در طبقات اولیاءِ دائویی) ظهورات و بروزات مقرّب این حقیقت‌اند و در مقامات ملکوتی خود، خویشکاری مختصّ به خود دارند و موکّل‌اند بر امور مختلف عالم. یکی از ظهورات آسمانی دائو «بزرگ نام بلندپایه شهریارِ پیر» (تای شّانگ لائو جِوین) یا به اختصار «شهریار پیر» است که در ادوار مختلف تجلّيات مختلف بر روی زمین دارد، و در عصر فرمانروایی دودمان جَّو شرقی در جامه لائودزی که کاتب و دفتردار دربار است، ظهور می‌کند.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب دائوده جینگ

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

قلمی که از تبعید می‌نوشت

دوبراوکا اوگرشیچ: مروری بر زندگی و آثار

ابتذال بشر

مروری بر کتاب آیشمن در اورشلیم نوشته‌ی هانا آرنت

از انزوا رها

مروری بر کتاب کیم جی‌یونگ متولد 1982 نوشته‌ی چو نام‌جو و مصاحبه با فروزان صاعدی مترجم کتاب

کتاب های پیشنهادی