کتاب خیانت

نویسنده: پائولو كوئلیو

او زن تنهایی نبود؛ زنی قدرتمند بود که باید به ژنو می‌آمد تا به ناظران سازمان تجارت جهانی نزدیک باشد؛ جایی که همه در محل کار، مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، آن‌قدر جدی که کسی جرأت ندارد حتی به دیگری نگاه کند، شب‌ها نمی‌تواند در آپارتمانش دراز بکشد و به دیوار چشم بدوزد، گاهی مأموری به کار می‌گیرد که او را بدون مزاحمت دیگران، تا محل کار همراهی کند، تا از یاد ببرد باید باقی عمرش  را بدون همسر، بدون همسر بچه و دوست بگذراند.

نه، ماریان در این طبقه‌بندی‌ها جا نمی‌گرفت. او یک زن کامل بود.

صفحه97

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب خیانت

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

تمام این مطلب را یک ربات نوشته است. ای آدمیزاد، هنوز هم می‌ترسی؟

ما هیچ گونه نقشه‌ای برای گرفتن جای انسان‌ها نداریم

قهرمان حاضر در صحنه؛ نیمه عریان و مُرده

مروری بر کتاب مرگ و مرگ کینکاس نوشته‌ی ژرژه آمادو

«نیاز به بخشودن از دل کشمکش‌های انسانی برمی‌خیزد.»

بخشی از کتاب «بخشودن» اثر ایو گارارد و دیوید مک ناتون

کتاب های پیشنهادی