جنگ و جامعه در بریتانیا 1899- 1948

نویسنده: رکس پوپ

مجموعه پیش روا حاصل همت فکری پاتریک ریچاردسون است که به اتکای سال‌ها تجربه در تدریس و تعلیم تاریخ به نیازی مبرم در این رشته پی برد و مجموعه ای تدارک دید به مراتب عمیق تر و پر محتواتر از درسنامه‌ها، اما نه همچون کتاب‌های تخصصی که از فرط جامعیت رعب آور و رماننده اند وی همچنین بر این گمان بود که هر چند پژوهش‌هایی از این دست چندان پربرگ و مفصل نیست، لیکن می‌باید هم مقدمه ای روزآمد و موثق بر موضوع فراهم آورد و هم حاوی گزیده ای از اسناد مربوطه و کتاب نامه ای مشروح باشد. پاتریک ریچاردسون در ۱۹۷۹ درگذشت اما در آن سال «مجموعه» چنان با سفت کرده بود که از پس ادای مقصود بر می.آمد از همین رو کتابی که در دست دارید به مانند سایر کتاب‌های مجموعه، ادای دینی است حقیقی به استادی بس گرانمایه و صاحب ابتکار پاتریک ریچاردسون.

جنگ و جامعه در بریتانیا 1899- 1948

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

نوبل ادبیات ۲۰۱۷

درباره کازوئو ایشی گورو، برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۷

اگه دروغ بگم چی میشه؟

درباره‌ی کتاب پینوکیو نوشته‌ی کارلو کلودی

آرزوهای سوزان

معرفی کتاب بیابان تاتارها نوشته‌ی دینو بوتزاتى

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید