کتاب جریان های پنهان خانوادگی

نویسنده: افسانه نجم آبادی

افسانه نجم آبادی، مدت کوتاهی پس از درگذشت پدرش، در می‌یابد که او در خفا برای بار دوم تشکیل خانواده داده و خودش هم خواهری دارد که از وجودش بی‌خبر بوده است. این اتفاق تبدیل به ایده اصلی کتاب حاضر شده است.

او در جریان‌های پنهان خانوادگی، از رهگذر روایت بی‌پرده ماجرای خانواده‌اش، از پیچیدگی‌های چند همسری می‌گوید تا بدین طریق به بررسی دگرگونی‌های عمیق و بنیادین در مضامینی مانند عشق ازدواج و زندگی خانوادگی در ایران اواسط قرن بیستم بپردازد.

پشت جلد

افزودن به پاکت خرید 208,000 تومان

کتاب جریان های پنهان خانوادگی

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

قلمی که از تبعید می‌نوشت

دوبراوکا اوگرشیچ: مروری بر زندگی و آثار

جزیره‌ی آقا فیله

مروری بر کتاب کودک جزیره‌ی آقا فیله نوشته‌ی لئو تیمرز

تأملی در تأملات؛ بینش‌هایی برای زندگی و مرگ

مروری بر کتاب تأملات نوشته‌ی مارکوس اورلیوس

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 208,000 تومان