تصرف عدوانی

نویسنده: لنا آندرشون

هوگو رسک آدمی بود که می‌خواست دیگران درباره‌اش بگویند:« انسانی‌ست دلسوز دیگران.» می‌خواست آدمی خون گرم و مراقب حال دیگران باشد. با بیگانه‌ها از همه گرم‌تر بود. هرچه بیگانه‌ها بیشتر می‌شناختندش، سردی و سختیش بیش‌تر می‌شد. با انگشتانش روی میز ضرب می‌زد و باحسرت به کارگاهش نگاه می‌کرد. آن دو در پیاده رو جلو رستوران ایستاده بودند. هوگو این پا و آن پا میکرد و بی‌قرار، پا به زمین می‌کوبید.

استر می‌خواست برود. امشب، از این بیش‌تر چیزی رخ نمی‌داد. دیگر اصلاً چیز بیش‌تری رخ نمی‌داد. دستش را دراز کرد و گذاشت روی گونه‌ی هوگو. چند لحظه آن را نگه داشت و بعد، دستش را آورد پایین. برگشت و رفت.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

تصرف عدوانی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

پاریس پُر از بو بود

بخشی از کتاب «تصرف عدوانی» اثر لنا آندرشون

کدام کتاب‌های داستانی اروپایی عشق به رمان‌های مدرن را زنده خواهند کرد؟

معرفی چند کتاب برای زنده شدن عشق به رمان­‌های اروپایی

تاریخ عشق

برگرفته از کتاب "تاریخ عشق" نوشته نیکول کراوس، ترجمه ترانه علیدوستی، نشر مرکز

کتاب های پیشنهادی