کتاب تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

نویسنده: فرهاد فخرالدینی

روشی که نگارنده در این کتاب در پیش گرفته است متکی به تحقیقات موسیقی دانان قدیم ایران می‌باشد. در کنار هم قرار دادن مقام‌های موجود در ردیف فعلی موسیقی ایران با نظریات موسیقیدانان قدیم ایران نظیر صفی الدین ارموی و به خصوص عبدالقادر مراغی وجوه مشترک و افتراق موسیقی قدیم و جدید ایران را تا حدودی برای اهل فن روشن خواهد ساخت این تحقیقات بر مبنای مقایسه تطبیقی انجام گرفته است یعنی فواصل نغمات یا درجات دوازده مقام اصلی و شش آواز و شعبات گوشه های بیست و چهارگانه موسیقی قدیم ایران با فواصل نت ها یا درجات مقامها یا دستگاه‌ها و گوشه های ردیف فعلی موسیقی ایران مقایسه گردیده اند. متأسفانه نتایج حاصله بیشتر نشان از آن دارد که در موسیقی ما تغییرات و جابه جائی‌های بسیاری از حدود قرن نهم هجری به این طرف صورت گرفته است که ناشی از تبعیت سلاطین و حکام ایرانی از متعصبین بانفوذ مخالف موسیقی می‌باشد.

افزودن به پاکت خرید 400,000 تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دکمه‌های گربه‌ای

معرفی کتاب دکمه‌های گربه‌ای نوشته‌ی تهمینه حدادی

آن روی نازیبای دنیای قشنگ نو

مروری بر کتاب دنیای قشنگ نو نوشته‌ی آلدوس هاکسلی

کدام کتاب‌ها می‌توانند در درک و پذیرش عقاید دیگران ما را کمک کنند؟

سدی جونز، رمان‌نویس، بهترین کتاب‌ها را برای برانگیختن نهانی و غیرمستقیم همدلی توصیه می‌کند

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 400,000 تومان