کتاب تارتوف

نویسنده: مولیر

این کمدی‌ای است که هیاهوی بسیار به‌پا کرده و مدتی دراز سرکوب شده است؛ و اشخاصی که به‌سخره می‌گیرد به‌خوبی نشان داده‌اند که در فرانسه از همه کسانی که تاکنون به‌سخره گرفته‌ام قدرتمندتر بوده‌اند. اشرافان متکلف٬ زنان متصنع قلبتان و پزشکان با بردباری تحمل کرده‌اند که به‌نمایش در آیند و در کنار دیگران وانمود کرده‌اند که از تصویری که از آن‌ها ارائه شده تفریح می‌کنند؛ اما ریاکاران تحمل ریشخند را نداشته‌اند؛ بی‌درنگ به ایشان بر خورد و عجیب دیدند که من شهامت به سخره‌گرفتن اداهایشان را داشته باشم و خواسته باشم از کاری انتقاد انسان‌های شریف درگیر آن‌اند.

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب تارتوف

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

فراواقعیت تنها در ذهن ما واقعیت دارد

مروری بر کتاب امروز چیزی ننوشتم نوشته‌ی دانیل خارمس

قلمی که از تبعید می‌نوشت

دوبراوکا اوگرشیچ: مروری بر زندگی و آثار

ویران‌شهر اورول یا واقعیت امروز؟

مروری بر کتاب ۱۹۸۴ نوشته‌ی جورج اورول

کتاب های پیشنهادی