کتاب بی نظمی در بازاریابی

نویسنده: جان كسلیون فیلیپ کاتلر

وقتی مذاکرات به محیط برمی‌گردد، مفاهیمی همچون خطرپذیری و فرصت برای بسیاری از رهبران کسب‌و‌کار پررنگ‌تر می‌شود. در مدیریت خطرپذیری، بیشتر هدف اولیه‌ی کسب‌و‌کار اجتناب از هزینه‌ی حوادث صنعتی، تحریم مشتری، یا دادخواهی محیطی است؛ یعنی، همه‌ی چیزهایی که وقتی جو کسب‌و‌کار شدیدا آشفته می‌شود، محتمل‌تر می‌شوند. در مدیریت خطرپذیری باید نرخ بازگشت سرمایه‌ی کسب‌و‌کارها را در فرصت‌هایی سبک و سنگین کرد که هر روز با آن مواجه می‌شوند.

صفحه 50


متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب بی نظمی در بازاریابی

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

قیام من علیه ما

مروری بر کتاب ما نوشته‌ی یوگنی زامیاتین

سایه هیولا را جدی بگیرید

معرفی کوتاه کتاب کودک سایه هیولا نوشته‌ی عباس جهانگیریان

با ذهنت پرواز کن

مروری بر کتاب کودک سالی که یاد گرفتیم پرواز کنیم... نوشته‌ی ژاکلین وودسن

کتاب های پیشنهادی