بهترین داستان های کوتاه آنتوان پالوویچ چخوف

نویسنده: آنتون چخوف

یک شب که الگا ایوانف آخرین نگاه را در برابر آیینه به خود انداخت تا بعد به تئاتر برود، دیموف با فراک و کراوات سفید پا به اتاق خواب گذاشت.همان طور که لبخندی حاکی از فروتنی در چهره اش تقش بسته بود، مثل گذشته ها، یکراست در چشمان الگا نگریست. صورتش گل انداخته بود.

نشست زانو های شلوارش را صاف کرد و گفت:(( امروز از پایان نامه دفاع کردم.))

صفحه259

متاسفانه این کتاب موجود نیست

بهترین داستان های کوتاه آنتوان پالوویچ چخوف

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

گذشته را ببوس و کنار بگذار

مروری بر نمایشنامه «باغ آلبالو» اثر «آنتون چخوف»

سیاه پوشیدن به قصد عزاداری برای زندگی خود

مروری بر نمایشنامه­‌ی مرغ دریایی نوشته­‌ی آنتوان چخوف

انگار یک چیزی عادی نیست.

مروری بر دایی وانیا اثر آنتون چخوف

کتاب های پیشنهادی