لوگو www.avangard.ir
× پاکت سفارش
جمع
هزینه ارسال برای سفارش‌های بالای تومان رایگان است
قبل از پرداخت از غیر فعال بودن فیلتر شکن (VPN) مطمئن شوید.
  • هزینه ارسال پستی تا ۱ کیلوگرم ۲۵ تومان، تا ۲ کیلوگرم ۳۷ تومان، تا ۳ کیلوگرم ۴۶ تومان، تا ۴ کیلوگرم ۵۴ تومان، تا ۵ کیلوگرم ۷۲ تومان، تا ۷ کیلوگرم ۹۰ تومان است. در صورت دریافت هرگونه هزینه‌ی اضافی، وجه مذکور بازگردانده خواهد شد.
  • شمارۀ پیگیری مرسوله ازطریق پیامک به شما اطلاع داده می‌شود.
  • در صورت عدم دریافت مرسوله، مسئولیت پیگیری از شرکت پست به عهدۀ خریدار محترم خواهد بود.
  • ارسال مرسولات حداکثر ظرف یک روز کاری تحویل پست خواهد شد؛ لازم به ذکر است آوانگارد در روزهای پنج‌شنبه، جمعه و تعطیلات رسمی ارسال پستی ندارد.
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

با بیماری در قدرت

نویسنده:
دیوید اون

باربارا تاچمـن، تاریخدانـی کـه برنده ی جایزه ی پولیتزر شـد، نوشته است: «ما کمتـر بـه این موضـوع واقفیـم کـه قـدرت حماقت به بار می آورد؛ که قدرت مطلق فرماندهی سبب ناتوانی در فکر کردن می شـود؛ که معمولاً مسئولیت قـدرت از طـريـق تشـدید به کارگیری آن محو می شـود. مسئولیت کلی قدرت این است که تا جایی که امکان دارد به شکل منطقی به نفع کشـور و شهروندان آن حکومت کنـد. وظیفـه ایـن فراینـد نـهـفتـه ایـن اسـت کـه به خوبی از امـور آگاه باشیم، به اطلاعات توجـه کـنیـم، ذهـن و قضاوت‌هایمان را باز نگه داریم و در برابر طلسـم موذیانـه ی خشک مغزی مقاومت کنیم. اگـر ذهـن آن قدر باز باشـد کـه درک کند فلان سیاست مشخص بـرای منافع خودی مضر اسـت نـه مفيد، و أن قـدر اتکا به نفـس داشـته باشـد کـه آن را بپذیرد، و آن قـدر عاقل باشـد کـه آن سیاست را وارونه کند، این اوج هنر حکمرانی خواهد بود.» سطحی که به میزان آن بیماری می توانـد بـر فرایندهای حکومتی و تصمیم گیـری سـران حکومت تأثیر بگذارد، و کار احمقانـه در معنای حماقـت بلاهـت یـا بی توجهی به بار آورد، موضوعی بود که وقتی وزیر امور خارجه شـدم به طور کاملا مستقیم با آن مواجه شـدم و از آن به بعـد علاقه ی مرا بـه خود جلب کرده است. همچنین، مجـذوب آن دسته از رهبـران شـدم کـه بیمـار نبودنـد و توانایی های ذهنی آنهـا به خوبی کار می کرد، اما به آنچه که من سندروم نخوت توصیف می کنـم، مبتـلا شـده بودند. رفتارهای نخوت آمیز در میان رؤسای حکومتهـا، خـواه دموکراتیک خـواه غیردموکراتیک، از آنچه تصور می شـود رایج تـر اسـت و نخـوت سـهم زیادی در تعریف تاچمـن از حماقت ایفا می کند: «پافشاری لجوجانـه بـر یک سیاست که آشکارا قابـل اجرا نیست و یا زیانبار است.» ایشان در ادامه می نویسند: «خشک مغزی، که منبـع خودفریبی است عاملی اسـت کـه نقش بزرگ و چشمگیری در حکومت ایفا می کند. درواقع شـامل ارزیابی یک موقعیت بر اساس عقاید ثابت از پیش اندیشیده شـده می شـود درحالی کـه هـر نـوع نشـانهی مخالف را نادیده گرفته و یا رد می کند .... و سـود بردن از تجربه را نیـز رد می کنـد.» یکی از ویژگی هـای نـخـوت ناتوانی در تغییر مسیر است، زیـرا لازمه ی این عمـل أن اسـت کـه آدم اشتباهی مرتکب شـده باشد.

دیدگاه خود را با ما به اشتراک بگذارید


در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مقالات پیشنهادی

 تاریخ عشق

تاریخ عشق

او عشق به پدرم را به سرزندگی تابستان آشنایی‌شان نگه داشته است. زندگی را پس زده تا این کار را بکند. گاهی روزهای زیادی فقط با هوا و آب زنده است. بیشتر بخوان


کتاب های پیشنهادی

book icon انتشارات فرهامه
مشاهده همه arrow icon
book icon به ترجمه‌ی صنعان صدیقی
مشاهده همه arrow iconSome text some message..