امپریالیسم

نویسنده: هانا آرنت

آرنت که روایت خود از حاکمیت توتالیتر را از شرح یهودی ستیزی شروع کرده بود، در این مجلد به «امپریالیسم می‌رسد توتالیتاریسم یک شبه از زهدان تاریخ زاده نشد بلکه می‌توان ریشه‌های آن را در پدیده‌های پیشا توتالیتر جستجو و دنبال کرد آرنت در زیر عنوان کلی «امپریالیسم» همین پیشینه را می‌کاود از اتحاد عوام و الیت تا نژاد باوری اشراف از صدور سرمایه کاپیتالیستی تا آیین اژدها کشی مأموران گمنام از هزارتوی بوروکراتیک کافکایی تا ولع امپریالیستی برای بلعیدن دنیا از دماغه امید نیک تا هند مسئله کشف قوانین تاریخ یا طبیعت بود عصر امپریالیسم عصر پیدایش خرافه ای است که گمان میکرد اگر کسی بتواند قوانین جاودان دنیا را کشف کند آسوده خاطر می‌تواند قایق خود را به جریان ابدی تاریخ بسپرد آرنت از این باریکه راه دور ما را به دروازه عصر توتالیتاریسم می‌رساند.

امپریالیسم

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

دکمه‌های نقره‌ای

معرفی کوتاه کتاب کودک دکمه‌های نقره‌ای نوشته‌ی باب گراهام

نوری که از میان زخم‌هایمان می‌تابد

کتاب شجاعت در برهوت نوشته‌ی برنه براون

کهن‌الگوها بدون آن‌که بدانید شما را تحت تأثیر قرار می‌دهند

مروری بر کتاب نقشه راه نوشته‌ی کارول. اس. پیرسون

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید