کتاب افسانه های تبای

نویسنده: سوفوکلس

ادیپوس:             ( بی حوصله) نه !

                      اینهمه حرفهائی بی بهاست.

تسئوس :            پس چرا

                      بر تو بیشتراز همه ستم رفته است؟

ادیپوس:              پسرانم که از خون و گوشت منند تبعیدم کردند .

                       جنایت من به ضد پدرم

                       امید بهروزی را تباه کرد.

تسئوس:              اگر چنین است،

                       اگر تو هنوز مطرودی و همیشه باید

                       دور از دیگران بسر بری، چرا می خواهند ترا بچنگ آرند؟

ادیپوس:               پیام خدا ناچارشان کرده است .

تسئوس:               خدا تهدید کرده است ...

ادیپوس:               که در همین سرزمین مکافات بینند.

تسئوس:               اینجا ؟ چرا؟ چه کشمکشی ممکن است

                         میان سرزمین ما و آنان درگیرد؟

ادیپوس:               زمان، دوست من، زمان شکست ناپذیر در همه جا تا راج می کند.

                         زندگی بی زمان و بی مرگ تنها از آن خدایان است.

                          هرچیز دیگر نابود است. جوهر زمین غبار می شود.

صفحه 174

افزودن به پاکت خرید 180,000 تومان

کتاب افسانه های تبای

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

افیون افسانه

مروری بر کتاب افسانه دولت نوشته‌ی ارنست کاسیرر

با جگری پاره‌پاره فریاد عدالت‌خواهی سر می‌داد

مرور نمایشنامه‌ی پرومته در زنجیر نوشته‌ی آیسخولوس (اشیل)‌

گریز از پدرکشی

مروری بر نمایشنامه زنان فنیقی نوشته‌ی اوریپید

کتاب های پیشنهادی

افزودن به پاکت خرید 180,000 تومان