کتاب توران میرهادی: ادبیات کودکان

نویسنده: توران میرهادی

ادبیات کودکان و نوجوانان با خواندنی‌های کودکان و نوجوانان، یعنی کتابهای درسی و کمک درسی و نوشته‌های دیگری که آموزش مستقیم می‌دهند، تفاوت دارد. در خواندنی‌های کودکان و نوجوانان هدف نویسنده آموزش مستقیم است، ولی در ادبیات کودکان و نوجوانان نویسنده پیام خود را به‌صورتی غیرمستقیم می‌دهد و نتیجه‌گیری را به خواننده واگذار می‌کند.

ادبیات کودکان و نوجوانان، گذشته از اینکه خواننده را با تجربه‌های تازه آشنا می‌کند، می‌کوشد تا در او احساس و اندیشه‌هایی نو و پرارزش پدید آورد. از این رو، همراه با دادن آگاهیهای درست در زمینه‌ای خاص، گاهی نکته‌های اجتماعی و اخلاقی را نیز به خواننده می‌شناساند و او را به اندیشیدن دربارة نوشته و نیک و بد پیام نویسنده برمی‌انگیزد.

ادبیات کودکان و نوجوانان به پرورش شخصیت فردی و اجتماعی خواننده کمک می‌کند. او را یاری می‌دهد تا خود و محیط و مسائل زندگی و فرهنگ جامعة خود و جامعه‌های دیگر را بهتر بشناسد. علاقة خواننده را به مطالعه می‌افزاید و ذوق و سلیقة او را پرورش می‌دهد.

صفحه ۷

متاسفانه این کتاب موجود نیست

کتاب توران میرهادی: ادبیات کودکان

متاسفانه این کتاب موجود نیست

دیدگاه‌ها

در حال حاضر دیدگاهی برای این کتاب ثبت نشده است.

مطالب پیشنهادی

بهترین کتاب‌های باربی تا اوپنهایمر که باید بخوانید

پنج کتابی که از حال و هوای باربی به اوپنهایمر تغییر می‌کنند

در مدح و ستایش نومیدی؛ بیماریِ روح

مروری بر کتاب بیماری منتهی به مرگ نوشته‌ی سورن کی‌یرکگور

وقت قار قار

معرفی کتاب کودک وقت قار قار نوشته‌ی بابک صابری

کتاب های پیشنهادی