یوهان کرویف

آثار یوهان کرویف

هندریک یوهانس کرویف (Johan Cruyff) با نام بین المللی کرویف متولد  25 آوریل 1947  بازیکن و مربی فوتبال هلندی بود. او به عنوان بازیکن ، سه بار در 1971 ، 1973 و 1974 توپ طلا را از آن خود کرد. کرویف مشهورترین پیرو فلسفه فوتبال موسوم بهتوتال فوتبالبود که توسطرینوس میشلپایه‌گذاری شد. کتاب "نوبت من" داستان زندگی حرفه ای اوست.


کتاب‌ها