یوسف اسحاق پور

آثار یوسف اسحاق پور

یوسف اسحاق‌پور متولد ۲۴ اسفند ۱۳۱۸ در تهران، نویسنده، پژوهشگر و جستارنویس ایرانی فرانسوی بود. ازجمله آثار مهم اسحاق‌پور در حوزه سینما، کتاب اورسون ولز، سینماگر است که در ۳ مجلد به‌چاپ رسیده است. در سال ۲۰۰۱، سندیکای ملّی نقد سینما به آن جایزه بهترین کتاب فرانسوی را اعطا کرد.

کتاب‌ها