یان ورنر مولر

آثار یان ورنر مولر

جان-ورنر مولر (Jan-Werner Müller) (متولد ۱۹۷۰)، فیلسوف و اندیشمند سیاسی آلمانی که در دانشگاه پرینستون فعالیت می‌کند.

کتاب‌ها