گیل استیور

آثار گیل استیور

گيل استيور استاد دانشگاه امپایر استیت نیویورک است. او سی سال اخیر را صرف مطالعه روابط میان هواداران و سلبریتی ها از دیدگاه مشاهده مشارکتی کرده است.

کتاب‌ها