گرور فر

آثار گرور فر

گرور فر استاد ادبیات انگلیسی قرون وسطی در دانشگاه ایالتی مونت کلر آمریکا و از متخصصان تاریخ اتحاد شوروی، به ویژه دوره حکومت استالین می‌باشد.

کتاب‌ها