کورت ونه گات جونیر

آثار کورت ونه گات جونیر

کورت ونه گات  (Kurt Vonnegut)، نویسنده آمریکایی تبار بود. آثار او غالباً ترکیبی از طنزی سیاه و مایه‌های علمی‌تخیلی است که از میان آن‌ها گهواره گربه (۱۹۶۳)، سلاخ‌خانه شماره پنج (۱۹۶۹) و صبحانه قهرمانان (۱۹۷۳) بیشتر ستایش شده‌اند. در سال ۱۹۹۹ آستروئید یا سیارک ۲۵۳۹۹ را به بزرگداشت او وانه‌گت نامیدند.

کتاب‌ها
مقالات